Milí přátelé, s ohledem na aktuální situaci Vám oproti předchozím ročníkům letos nebudeme moci nabídnout pestrý kulturní program, dětskou scénu s výtvarnými dílničkami ani stánky s občerstvením a ochutnávkami. Letos se tedy nebudou konat SLAVNOSTI JABLEK jak je znáte, ale připravujeme pro Vás pestrý JABLEČNÝ JARMARK. Uvidíte zde nejen řemeslné a rukodělné výrobky, ale i různé jablečné dobroty a speciality, tentokrát ovšem pouze balené.

Jednotlivé stánky budou rozmístěny na úpatí a podél přístupové cesty až na samotný vrch Krasíkov. Zde si budete moci volně prohlédnout nově opravený interiér kaple Máří Magdalény nebo navštívit vyhlídku ze zříceniny hradu Švamberka.

Štrůdly a jiné svačinky doporučujeme tentokrát přinést vlastní, na akci nebou stánky s občerstvením k přímé konzumaci. V případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit piknikovou deku!

Vzhledem ke stávajícím mimořádným opatřením bude na akci umožněn vstup pouze 1000 návštěvníkům v jeden okamžik a je tedy možné, že vstup bude průběžně regulován. Dle zkušeností z předchozích let ale předpokládáme, že tohoto limitu nebude dosaženo.

Z preventivních důvodů doporučujeme všem návštěvníkům nosit roušky a žádáme je o dodržování bezpečných rozestupů min. 2m.

Naším záměrem je akci uspořádat alespoň v této omezené podobě a za dodržení všech hygienických a preventivních opatření, která nám společně pomohou předejít zbytečným rizikům.

Věříme, že se každoroční setkání na dominantě Konstantinolázeňska díky dodržení všech nezbytných podmínek podaří uskutečnit.

Těšíme se na setkání!

  DOPRAVA

Z Plzně doporučujeme dopravu přímým vlakem s odjezdem 8:45, 10:45 nebo 12:45 z Plzně - hlavního nádraží, nebo následně z Jižního předměstí. Vystoupit můžete v Kokašicích, odkud je to na vrch Krasíkov 3km pěšky. Návrat vlakem zpět ve 14:08, 16:08 nebo 18:08 z Kokašic.

 

PARKOVÁNÍ

Dopravu na úpatí vrchu a parkování bude letos opět organizovat Záchranná služba Royal Rangers. Prosím, respektujte dopravní značení a pokyny organizátorů v reflexních vestách.
kontaktní osoba
Jan Florian
MAS Český Západ
tel.: 774499396
e-mail: akce@mascz.cz

Jablečný jarmark pořádá MAS Český Západ.

 

Podmínky pro účast stánkařů (řemeslníků, výrobců, prodejců
potravin a občerstvení apod.) a neziskových organizací
vč. PŘIHLÁŠKY naleznete zde.

 

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SLAVNOSTÍ JABLEK

2019 - 17. ročník / fotogalerie / program

2018 - 16. ročník / fotogalerie / program

2017 - 15. ročník / fotogalerie / program

2016 - 14. ročník / fotogalerie / video / program

2015 - 13. ročník / fotogalerie / video / program

2014 - 12. ročník / fotogalerie / video / program

2013 - 11. ročník / fotogalerie / video / program

2012 - 10. ročník / fotogalerie

2011 - 9. ročník / fotogalerie

2010 - 8. ročník / fotogalerie